Kant, Foucault i kwestia antropologii

Szanowni Państwo,

kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji  podmiotu i przemian w jego pojmowaniu.
Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji. Interesują nas perspektywy badawcze – dziedziny, zagadnienia, przedmioty badań, które aktualnie budzą spory, bywają kontrowersyjne lub są kwestionowane w ramach humanistyki i nauk społecznych.

Seminarium w bieżącym roku akademickim dotyczy zagadnień antropologicznych, a celem spotkań jest dookreślenie czterech wybranych pojęć słownika filozoficznego: jedności i wielości oraz jednorodności i różnorodności w kontekście antropologii filozoficznej.
Pytamy, co pozwoliłoby uzgodnić jedność osobową i zarazem złożoność osobowej tożsamości, zakładaną jedność gatunku ludzkiego i antropologicznego wyposażenia oraz relatywne zróżnicowanie (kulturowe, historyczne, geograficzne, organiczne) jego poszczególnych realizacji,
spójność domniemanych struktur źródłowych oraz zróżnicowanie ich przejawów.
Będziemy rozważać aspekty empiryczne i transcendentalne antropologii filozoficznej.

Zapraszamy Państwa na najbliższe seminarium 16 lutego br. (11:30-13:30, online – Zoom), dr hab. Urszula Zbrzeźniak (Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)przedstawi referat
Kant, Foucault i kwestia antropologii.

Link i dane do logowania
:
https://zoom.us/j/98433945626?pwd=STRlbDVxc3ovcjllZm9qNlpGaGZzdz09

Identyfikator spotkania: 984 3394 5626
Kod dostępu: 453463

Konspekt referatu dołączamy poniżej i serdecznie zapraszamy do udziału.

Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)
maria.golebiewska@ifispan.edu.pl
Anna Michalska-Martin (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
anna.michalska@ifispan.edu.pl 

***

Urszula Zbrzeźniak
Kant, Foucault i kwestia antropologii

Temat referatu nawiązuje do – jak mogłoby się wydawać – dobrze już opracowanego zagadnienia recepcji antropologii Immanuela Kanta w myśli Michela Foucaulta. Niedawne publikacje wykładów prowadzonych przez autora Słów i rzeczy w latach pięćdziesiątych dostarczają materiałów, które uzupełniają odczytania myśli Kanta zawarte przez Foucaulta w jego najbardziej znanej pracy, jak i późniejsze reinterpretacje dokonane pod koniec życia. Właśnie w tych reinterpretacjach Foucault wskazuje, że Kant był inicjatorem dwóch linii rozwojowych współczesnej filozofii.

We wczesnych wykładach, a także w komentarzu do Kantowskiej Antropologii (w pracy uzupełniającej rozprawę doktorską) Foucault przedstawia drobiazgową analizę dzieła Kanta. Podkreśla przenikającą je niewspółmierność między celami realizowanymi przez trzy Krytyki a rozważaniami antropologicznymi Kanta. Właśnie to wyjściowe napięcie jest przez Foucaulta analizowane w komentarzu do Kantowskiej Antropologii – w referacie będzie ono stanowić klucz do interpretowania dziejów myśli pokantowskiej.

Proponowana lektura:
Michel Foucault, Introduction to Kant’s “Anthropology”, przeł. Roberto Nigro, Kate Briggs, Semiotext(e) – The MIT Press, Cambridge, Mass., 2008 [oryg. 1963]; przede wszystkim strony 66-107.
https://anarch.cc/uploads/michel-foucault/introduction-to-kants-anthropology.pdf

Dr hab. Urszula Zbrzeźniak – adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Współczesnej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki podmiotu i zagadnień rozumu we współczesnej myśli francuskiej. Autorka wielu publikacji, w tym książek: Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych (2010), Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki (2020).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey