Co dzieje się z zebranymi informacjami?

Wszystkie dotyczące Państwa informacje będziemy traktować jako ściśle poufne, zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i polskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dostęp do informacji, które umożliwiają kontakt z Państwem (imię, nazwisko oraz adres) będą mieć tylko upoważnieni i przeszkoleni pracownicy oraz ankieterzy Realizacji Sp. z o.o. która realizuje w Polsce badanie ESS.
Ponieważ praca ankieterów, jak każda praca, jest kontrolowana, z niektórymi naszymi rozmówcami skontaktują po badaniu kontrolerzy. Będzie to krótki kontakt telefoniczny lub osobisty w celu zadania kilku pytań dotyczących pracy ankietera. Dlatego też, po wywiadzie, ankieter zwróci się do Pani/Pana z prośbą o podanie numeru telefonu.
Dane umożliwiające identyfikację naszych rozmówców (imię, nazwisko, adres i numer telefonu), na żadnym etapie badania nie będą łączone z udzielonymi podczas badania odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany losowy numer.
Po zakończeniu badania Realizacja Sp. z o.o. prześle zebrane dane w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk, adresów i numerów telefonu, do Archiwum Europejskiego Sondażu Społecznego. Prowadzi je NSD – Norweskie Centrum Danych Badawczych, mające siedzibę w Bergen w Norwegii. Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało środki na badanie ESS i nadzoruje jego realizację w Polsce, wyraziło zgodę na przekazanie zanonimizowanych danych z badania do NSD.
Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób biorących udział w badaniu nie będą nikomu przekazywane i zostaną usunięte przed publikacją danych.
Dane zgromadzone podczas wywiadów ESS (w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk i adresów) będą bezpiecznie przechowywane przez czas nieokreślony. Są one udostępniane na potrzeby analiz naukowych, prowadzonych przez naukowców, studentów i inne osoby zainteresowane postawami społecznymi Europejczyków.
Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie internetowej ESS w maju 2020 r. Jak wspomniano, nie będą one zawierać imion, nazwisk, adresów, ani też innych danych, umożliwiających identyfikację osób biorących udział w badaniu ESS.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey