Dorota HallInformacje

Imię i nazwisko

Dorota Hall

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IFiS PAN

E-mail

dhall@ifispan.edu.pl

Pokój

236

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Badań nad Religią

Obszary zainteresowań naukowych

socjologia religii, socjologia płci i seksualności, badania jakościowe

Skrócony biogram

Dorota Hall, PhD, is a cultural anthropologist and sociologist, an associate professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, and the president of the International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA). At the beginning of 2000s, she dealt with new spiritualties, and in 2007 published a book, “New Age in Poland: The local dimension of the global phenomenon” (in Polish). Afterwards, she moved to studies of religion and sexualities, and in 2016 published a book, “Searching for a Place: LGBT Christians in Poland” (in Polish). She has published papers in academic journals, e.g., Social Compass, Anthropological Journal of European Cultures, European Societies. Apart from that, she takes part in various expert networks: in 2009–2012, she was a member of the Network of Socio-economic Experts in the Anti-discrimination Field (SEN) established by the European Commission, and since 2011, she has been the Polish expert on field research within the FRANET network established by the EU Agency for Fundamental Rights.

Doświadczenie zawodowe

– od 2017: profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

 

2008-2017: adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

 

2008-2009: badaczka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (projekt REVACERN: Religions and Values: Central and Eastern European Research Network, realizowany w ramach 6 Programu Ramowego UE)

 

2000-2004 i 2008: pracowniczka dydaktyczna (na podstawie umowy o dzieło), w tym:

2008 (semestr letni): prowadzenie konwersatorium pt. New Age – ujęcie antropologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim
2002-2004: prowadzenie dwóch rocznych konwersatoriów pt. New Age – zjawisko kultury współczesnej dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (w ramach programu Moduł MISH).
2002-2004: prowadzenie dwuletniej grupy laboratoryjnej (zajęcia i badania terenowe) pt. New Age – między wiarą a wiedzą w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim.
2000-2002: prowadzenie dwuletniej grupy laboratoryjnej (zajęcia i badania terenowe) pt. Przestrzeń w kulturze New Age w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

od 2003: ekspertka przygotowująca raporty dla instytucji Unii Europejskiej, w tym:

od 2011: krajowa ekspertka ds. badań społecznych w sieci FRANET utworzonej i koordynowanej przez Agencję Praw Podstawowych UE (zakontraktowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka)
2008-2012: krajowa ekspertka w Sieci Ekspertów ds. Społeczno-Ekonomicznych w Dziedzinie Przeciwdziałania Dyskryminacji, przygotowującej raporty dla Komisji Europejskiej (zakontraktowana przez Human European Consultancy)
2003-2011: krajowa ekspertka w sieci RAXEN utworzonej i koordynowanej przez Agencję Praw Podstawowych UE (zakontraktowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka)

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

członek zarządu

 • od 2006: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA); od 2008 – sekretarz; od 2014 – wiceprezeska; od 2018 – prezeska
 • 2016-2019: wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS)
 • 2015-2017: ESA [Euroepan Sociological Association] Research Network 34 (Sociology of Religion)

 

zwykły członek

 • od 2005: International Society for the Sociology of Religion (ISSR)
 • w 2015: Society for the Scientific Study of Religion (SSSR)
 • 2008-2012: International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • 2004-2008: European Association of Social Anthropologists (EASA)
Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

od 2014: członkini Editorial Board w piśmie Religion and Society in Central and Eastern Europe

Realizowane projekty badawcze

– kierownictwo (lub kierownictwo badań prowadzonych w Polsce – w przypadku projektów międzynarodowych)

 • od 2018 (przewidziana data zakończenia: 2021): Minorities and the Media: the communicative construction of religious identity in times of deep mediatisation – badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w programie BEETHOVEN 2, w partnerstwie z Uniwersytetem w Bremie (środki przyznane na podstawie decyzji numer DEC-2016/23/G/HS6/04342)
 • 2017: Severe Labour Exploitation – foreign workers’ perspectives – badania zlecone przez Agencję Praw Podstawowych UE
 • 2013-2014: Severe Forms of Labour Exploitation: supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU member states (phase 2) – badania zlecone przez Agencję Praw Podstawowych UE
 • 2012-2013: Surveying LGBT People and Authorities: qualitative component of public authorities’ research – badania zlecone przez Agencję Praw Podstawowych UE
 • 2011-2014: Instytucjonalny i indywidualny wymiar religijności osób LGBT w Polsce – badania własne finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (środki przyznane na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS6/03877)
 • 2002-2004: New Age – między wiarą a wiedzą – badania własne finansowane przez Uniwersytet Warszawski
 • 2000-2002: Przestrzeń w kulturze New Age – badania własne finansowane przez Uniwersytet Warszawski

 

– uczestnictwo

 • 2008-2009: REVACERN: Religions and Values: Central and Eastern European Research Network – project realizowany w ramach 6 Programu Ramowego UE, koordynowany przez Uniwersytet Szeged (Węgry)
 • 2007-2009: Church and Religion in an Enlarged Europe – project realizowany z grantu Volkswagen Stiftung, koordynowany przez Uniwersytet Europejski Viadrina (Niemcy)
Zagraniczne doświadczenia naukowe

2012 (marzec-maj): visiting scholar at the University College London, School of Slavonic and East European Studies

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey