Dorota HallInformacje

Imię i nazwisko

Dorota Hall

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IFiS PAN

E-mail

dhall@ifispan.edu.pl

Pokój

236

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Badań nad Religią

Obszary zainteresowań naukowych

socjologia religii, socjologia płci i seksualności, badania jakościowe

Skrócony biogram

Dorota Hall, PhD, is a cultural anthropologist and sociologist, an associate professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. In 2018-2022 she was the president of the International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA). Her research interests embrace religion, new spiritualities, gender, sexualities, minoritization and various forms of marginalization. She was a member of expert networks, such as the Network of Socio-economic Experts in the Anti-discrimination Field (SEN) established by the European Commission, and served as the national expert on field research within the FRANET network established by the EU Agency for Fundamental Rights.

Doświadczenie zawodowe
 • Since 2017associate professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
 • 2008–2017assistant professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (incl. 2014–2017: lecturer in the Graduate School for Social Research at the Institute)
 • 2008–2009researcher, Institute of Sociology, University of Warsaw
 • 2000–2004 and 2008lecturer and researcher (part-time), Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw & Artes Liberales, University of Warsaw

 

 • 2003–2020expert preparing reports for EU institutions

– 2011–2020: National expert on field research within the FRANET network established and coordinated by the EU Agency for Fundamental Rights (expert contracted by the Helsinki Foundation for Human Rights)

– 2008–2012: National expert within the EU Network of Socio-economic experts in the Anti-discrimination Field reporting to the European Commission (expert contracted by the Human European Consultancy)

– 2003–2011: National expert in the RAXEN [Racism and Xenophobia] network established and coordinated by the EU Agency for Fundamental Rights (expert contracted by the Helsinki Foundation for Human Rights)

 

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Member of executive boards

 • since 2006: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA); 2008–2014 – general secretary; 2014–2018 – vice-president; 2018–2022 – president
 • since 2022: Sociology of Gender Section of the Polish Sociological Association
 • 2016–2019: Sociology of Religion Section of the Polish Sociological Association (vice-chair)
 • 2015–2017: European Sociological Association Research Network 34 (Sociology of Religion)
Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

od 2022: Editorial Board member, journal Religio: Revue pro religionistiku

od 2020: Editorial Board member, the Routledge series Gendering the Study of Religion in the Social Sciences

od 2014: Editorial Board member, journal Religion and Society in Central and Eastern Europe

Realizowane projekty badawcze

– PI of projects funded by the National Science Centre, Poland

 • 2018–2022: Minorities and the Media: the communicative construction of religious identity in times of deep mediatisation – BEETHOVEN funding scheme, project in cooperation with the University of Bremen, Germany (DEC-2016/23/G/HS6/04342)
 • 2011–2014: Institutional and Individual Dimension of LGBT People’s Religiosity in Poland – SONATA funding scheme (DEC-2011/01/D/HS6/03877)

 

– PI of other research projects, leader of research teams

 • 2017: Severe Labour Exploitation – foreign workers’ perspectives (Poland) – commissioned by the UE Agency for Fundamental Rights
 • 2016: Young Poles’ Attitudes towards Refugees – commissioned by the Association for Legal Intervention
 • 2013–2014: Severe Forms of Labour Exploitation: supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU member states (phase 2; Poland) – commissioned by the UE Agency for Fundamental Rights
 • 2012–2013: Surveying LGBT People and Authorities: qualitative component of public authorities’ research (Poland) – commissioned by the UE Agency for Fundamental Rights
 • 2010: The Asylum Seekers’ Perspective: Access to Information and to Effective Remedies (Poland) – commissioned by the UE Agency for Fundamental Rights
 • 2002–2004: New Age – between belief and knowledge – funded by the University of Warsaw
 • 2000–2002: Space in the New Age Culture – funded by the University of Warsaw

 

– researcher

 • 2008–2009: REVACERN: Religions and Values: Central and Eastern European Research Network (6th EU Framework Programme, project coordinated by the University of Szeged, Hungary)
 • 2007–2009: Church and Religion in an Enlarged Europe (project funded by the Volkswagen Stiftung, coordinated by the European University Viadrina)

 

Bibliografia

Bibliografia

Books

Hall, Dorota, Marta Kołodziejska and Kerstin Radde-Antweiler, 2023: Minority Churches as Media Settlers: Negotiating Deep Mediatization, London and New York: Routledge. DOI: 10.4324/b23040

Hall, Dorota, 2016: W poszukiwaniu miejsca: chrześcijanie LGBT w Polsce [Searching for a Place: LGBT Christians in Poland], Warsaw: IFiS Publishers.

Hall, Dorota, Rafał Smoczyński (eds.), 2010: New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe, Warsaw: IFiS Publishers.

Hall, Dorota, 2007: New Age w Polsce: lokalny wymiar globalnego zjawiska [New Age in Poland: the local dimension of a global phenomenon], Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 

Articles in peer-reviewed academic anthologies and journals

Kołodziejska, Marta, Łukasz Fajfer, Dorota Hall and Kerstin Radde-Antweiler, 2023: Religious Media Settlers in Times of Deep Mediatization. Religion 53(2): 199–223. https://doi.org/10.1080/0048721X.2022.2083032

Hall, Dorota and Marta Kołodziejska, 2021: COVID-19 Pandemic, Mediatization and the Polish Sociology of Religion. Polish Sociological Review 1(213): 123–137. https://doi.org/10.26412/psr213.07

Hall, Dorota, 2021: The 2020 Protests and the Lord-Boor Division in Poland: Intricacies of Challenging the Roman Catholic Church. In: A. Zabrzewska and J.K. Dubrow (eds) Gender, Voice, and Violence in Poland: Women’s Protests during the Pandemic, Warsaw: IFiS PAN, pp. 204–209.

Hall, Dorota, 2020: Autorefleksja i usytuowanie badawcze w socjologicznych studiach nad religią [Self-reflexivity and research positioning in social studies on religion]. Studia Socjologiczne 3(238): 161–186. https://doi.org/10.24425/sts.2020.132474

Hall, Dorota, 2020: Shifting Silences: Changes in Living Religion and Homosexuality in Poland between 1970s and 2010s. Intersections – East European Journal of Society and Politics 6(3): 33–52. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v6i3.627

Hall, Dorota, 2020: Geographical Mobility, Sexual Identities and Personal Stories: Complexities of LGBT Christians’ Activism in Poland. In: S.J. Page and A.K.T. Yip (eds) Intersecting Religion and Sexuality: sociological perspectives, Leiden: Brill, pp. 122–144. https://doi.org/10.1163/9789004390713_008

Hall, Dorota, 2019: Dyskursy o homoseksualności w doświadczeniu kandydatów do duchowieństwa w Kościele rzymskokatolickim [The discourses on homosexuality in the experience of candidates to priesthood in the Roman Catholic Church]. Studia Socjologiczne 3(234): 109-134. https://doi.org/10.24425/sts.2019.126149

Hall, Dorota, 2019: Trzy relacje o stosowaniu watykańskiej Instrukcji o dopuszczaniu do seminariów duchownych i święceń „osób z tendencjami homoseksualnymi”. In: J. Kaczmarek (ed.), Między socjologią a filozofią i teologią, Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, pp. 345–358.

Hall, Dorota, 2017: ‘Religion and Homosexuality in the Public Domain: Polish debates about reparative therapy’, European Societies 19(5): 600–622. https://doi.org/10.1080/14616696.2017.1334947

Hall, Dorota, 2016: ‘Biseksualność w aktywizmie chrześcijan i chrześcijanek LGBT w Polsce’, Studia Socjologiczne 222(3): 79–99.

Hall, Dorota, 2016: Religia i seksualność na peryferiach: „chrześcijanie LGBT” w Polsce, [in:] I. Borowik, A. Górski and W. Świątkiewicz (eds.), Globalny i lokalny wymiar religii, Kraków: Nomos, pp. 214–227.

Hall, Dorota, 2015: ‘Individual Choices Revisited: non-heterosexual Christians in Poland’, Social Compass 62(2): 212–224.

Hall, Dorota, 2015: Antagonism in the making: Religion and homosexuality in post-communist Poland, [in:] S. Sremac and R. R. Ganzevoort (eds.), Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, Gays, and Governments, Leiden: Brill, pp. 74–92.

Hall, Dorota, 2014: Od kontrkultury do New Age? Źródła i konteksty nowej duchowości w Polsce, [in:] E. Chabros (ed.), Od kontrkultury do New Age: wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej, pp. 151–160.

Hall, Dorota, 2014: Medytacja z Michaelem Jacksonem i piłkarzyki w kaplicy: świętość i codzienność w czasach popkultury, [in:] T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska (eds.), Religijność w dobie popkultury, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pp. 252–260.

Hall, Dorota, 2013: ‘Religia i nieheteroseksualność: stan debaty akademickiej i wybrane wątki badań prowadzonych w Polsce’, Studia Socjologiczne 210(3): 123–150.

Hall, Dorota, 2013: ‘Religion and psychology in the age of emotional capitalism: the case of the Master Academy of Love’, Social Compass 60(2): 174–188.

Hall, Dorota, 2013: The holistic milieu in context: between traditional Christianity and folk religiosity, [in:] S. J. Sutcliffe, I. S. Gilhus (eds.), New Age Spirituality: Rethinking Religion, Durham: Acumen, pp. 146–159.

Hall, Dorota, 2012: Questioning Secularization? Church and Religion in Poland, [in:] D. Pollack, O. Müller, G. Pickel (eds.), The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe: Secularization, Individualization, and Pluralization, Farnham – Burlington: Ashgate, pp. 121142.

Hall, Dorota, 2012: ‘Alternative Trajectories: a comment on Miguel Vale de Almeida in this issue’, Anthropology Today 28(3): 27.

Hall, Dorota, 2011: Attitudes towards National Identity and National Values among Polish Catholic Youth, [in:] A. Mate-Toth, C. Rughinis (eds.), Spaces and Borders: Current Research on Religion in Central and Eastern Europe, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, pp. 207219.

Hall, Dorota, 2010: ‘Measuring the Sacred: Research Notes on the Use of Science by Adherents of New Spiritualities in Poland’, Anthropological Journal of European Cultures 19(1): 102115.

Hall, Dorota, Rafał Smoczyński, 2010: Introduction, [in:] D. Hall, R. Smoczyński (eds.), New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe, Warsaw: IFiS Publishers, pp. 7–28.

Hall, Dorota, Goran Goldberger, Lucia Grešková, Rafał Smoczyński, 2010: Societal Reactions to New Religious Movements in Poland, Croatia and Slovakia, [in:] D. Hall, R. Smoczyński (eds.), New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe, Warsaw: IFiS Publishers, pp. 29–94.

Hall, Dorota, 2009: Beyond the Traditional Folk Religion? Miracular Sensitivity of Today’s Spiritual Seekers in Poland, [in:] U. Wolf-Knuts, K. Grant (eds.), Rethinking the Sacred, Abo: Abo Akademi University, pp. 2536.

Hall, Dorota, Monika Kostro, 2008: Mandala dyskursu: strategie uwierzytelniania astrologii jako działalności naukowej, [in:] I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktór (eds.), Oblicza religii i religijności, Krakow: Nomos, pp. 324338.

Hall, Dorota, 2008: ‘New Age na świecie i w Polsce: problematyka badawcza’, Nomos 59-60: 1135.

Hall, Dorota, 2008: ‘Life-as Spirituality as the Third Option? A View from the Polish Perspective’, Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies 4: 316.

Hall, Dorota, 2008: Duchowość uprzedmiotowiająca jako trzecia opcja? Spojrzenie z polskiej perspektywy, [in:] K. Leszczyńska, Z. Pasek (eds.), Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Krakow: Nomos, pp. 86100.

Hall, Dorota, 2007: Metaphors of the New Age Purification Practices, [in:] I. Lázár, A. Luse (eds.), Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication and Healing, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 90106.

Hall, Dorota, 2006: UFO in the Countryside: The Case of Wylatowo, Poland, [in:] I. Borowik (ed.), Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, Krakow: Nomos, pp. 221230.

Hall, Dorota, 2005: Ezoteryka komercyjna jako manifestacja ludowej wrażliwości, [in:] Z. Pasek (ed.), Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Krakow: Libron, pp. 89100.

Hall, Dorota, 2003: ‘Ciała oczyszczenie – grzechów odpuszczenie: nowa duchowość, New Age, bulimia’, Punkt po Punkcie, no. 4 (volume: Grzech), Gdansk: słowo/obraz terytoria, pp. 213–218.

Hall, Dorota, 2002: ‘God Loves Fun. Rola śmiechu w kulturze New Age’, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3–4: 211–222.

Hall, Dorota, 2002: ‘Porządek sakralny ery konsumpcji: o bogatych i biednych
w popularnym nurcie New Age’
, Kultura i Społeczeństwo 4: 167–178.

Hall, Dorota, 2001: ‘Terapia reiki, czyli o widzialnych znakach niewidzialnej religii’, Przegląd Religioznawczy 200(2): 139–154.

Hall, Dorota, 1998: ‘Pielgrzymka do starej-nowej ziemi świętej’, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3–4: 164–166.

Hall, Dorota, 1998: ‘Pod wieżą Babel – po komunizmie’, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1: 28–32; in 1997, published also in: Браслаўскiя Чытaннi: Maтэpыялы IV-й нaвyкoвa-кpaязнaўчaй кaнфepэнцыi 24–25 кpacaвiкa 1997 г., Braslav (Belarus), pp. 145–153.

 

Reports prepared within the FRANET network (for the EU Agency for Fundamental Rights)

Hall, Dorota, 2017: Protecting migrant workers from exploitation in the EU: workers’ perspectives – country report, Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights. Available at: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/poland-selex-ii-report_en.pdf

Hall, Dorota, 2014: Severe Forms of Labour Exploitation: supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU member states (phase 2) – Final Summary Report: Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights. Available at: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/severe-labour-exploitation-country_pl.pdf

Hall, Dorota, 2013: Surveying LGBT People and Authorities – Final Summary Report: Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Jacek Bialas, Dominika Bychawska et al., 2011: FRANET Annual Report: Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

The abovementioned reports are not publicly available (apart from two, as noted above); they have been submitted to the EU Agency for Fundamental Rights.

 

Reports prepared within the EU Network of Socio-economic experts in the Anti-discrimination Field (for the European Commission)

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska 2012: Country Report 2/2012. Discrimination on the Ground of Religion or Belief: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska 2012: Country Report 1/2012. Links between Public Authorities at the Different Levels of Governance: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2011: Country Report 2/2011. Economic Case for Anti-Discrimination: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2011: Country Report 1/2011 on Active Ageing: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2010: Country Report 2/2010 on Employment, Ethnicity and Migrants: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2010: Country Report 1/2010 on the Situation of LGBT People: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2009: Country Report 2/2009: Poland.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2009: Country Report 1/2009: Poland.

The abovementioned reports are not publicly available; they have been submitted to the European Commission (until 2010: DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities; since 2011: DG Justice).

 

Reports prepared within the RAXEN network (for the EU Agency for Fundamental Rights)

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2010: Thematic Study: The Asylum Seekers’ Perspective: Access to Information and to Effective Remedies. Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, Witold Klaus, 2010: Thematic Study: Racist and Related Hate Crimes in the EU: Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2010: National Data Collection Report, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2009: Thematic Study: Housing Conditions of Roma and Travelers: Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights, available at: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RAXEN-Roma%20Housing-Poland_en.pdf

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2009: Thematic Study: Preventing Racism, Xenophobia and Related Intolerance in Sport across the European Union: Poland, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2009: National Data Collection Report, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2008: National Data Collection Report, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2007: National Data Collection Report, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2006: Thematic Study: Combating ethnic and racial discrimination and promoting equality: Trends and developments 2000-2005, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, Bartłomiej Tokarz, 2006: National Data Collection Report, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, 2005: Report on Islamophobia, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

Hall, Dorota, Agnieszka Mikulska, Wojciech Hermeliński, 2004: National Data Collection Report, Warsaw: Helsinki Foundation for Human Rights.

The abovementioned reports are not publicly available (apart from one, as noted above); they have been submitted to the EU Agency for Fundamental Rights (which operated as the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia until 2007).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey