Artur PokropekInformacje

Imię i nazwisko

Artur Pokropek

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

apokropek@ifispan.edu.pl

Pokój

209

Zakład

Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych

Skrócony biogram

Artur Pokropek jest kierownikiem Zakładu Obliczeniowych Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk orazczłonkiem Zespołu Studiów Międzynarodowych w Instytucie BadańEdukacyjnych (IBE) w Warszawie. Jego profil w unikalny sposób łączydoświadczenie w badaniach społecznych i medycznych. Jego główne obszarybadawcze to statystyka, psychometria i uczenie maszynowe. Zaplanował,zaprojektował i przeprowadził wiele projektów badawczych. Opublikowałponad 100 prac naukowych i kierował kilkudziesięcioma projektamibadawczymi. Ma doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektamikrajowymi i międzynarodowymi. Wiedzę zdobywał jako visiting scholar wEducational Testing Service (Princeton, USA) w latach 2013-2014 orazjako associate researcher w European Commission Joint Research Centre(Ispra, Włochy) w latach 2016-2018. W 2020 roku pracował jako visitingscholar w National Board of Medical Examiners (Philadelphia, USA), a w2021 roku jako affiliate academic w Social Research Institute,University College London. Od 2019 roku stale współpracuje z klinikąginekologiczną Żelazna (Warszawa, Polska) jako doradca statystyczny. W2020 roku został powołany przez Ministerstwo Nauki na eksperta wprogramie Doktorat Wdrożeniowy, gdzie opiekuje się kilkunastomadoktoratami, proponującymi realne zastosowania badań naukowych. Posiadastopień doktora habilitowanego nauk społecznych, doktora naukhumanistycznych w zakresie nauk o edukacji oraz dwa tytuły magistra nauko edukacji i socjologii.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey