Znaczenie globalizacji dla przemian i kształtu systemów edukacyjnych: 24 kwietnia

Serdecznie zapraszam na  seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”,

które odbędzie się  w   poniedziałek 24 kwietnia 2017r., o  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, wyjątkowo w sali 232 (II piętro)

Prof. dr hab. Marta Zahorska (IS UW)

wygłosi referat pt. Znaczenie globalizacji dla przemian i kształtu systemów edukacyjnych

Zapraszam

Joanna Kurczewska

Abstrakt: Publiczne systemy edukacji przeżywają obecnie poważne turbulencje. Ukształtowane zostały w XIX wieku w odmiennych warunkach i do innych celów niż te, w których funkcjonują i którym obecnie służą. Co nie oznacza, że utraciły znaczenie, nawet odwrotnie  – edukacji i nauce przypisuje się obecnie większą rolę niż kiedykolwiek, zarówno w karierach indywidualnych jak i w rozwoju gospodarczym i społecznym całych społeczeństw. Pragnę pokazać drogę przemian, jaką przeszły systemy edukacji między globalizacją XIX w. a obecną, a także zespół wyzwań i ograniczeń ( czy wręcz pułapek), jakie przed nimi obecnie stoją. Ciekawym przykładem tych turbulencji w polityce edukacyjnej stanowią losy polskiego systemu edukacyjnego, którym będę chciała poświęcić nieco uwagi.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey