Zgłaszanie referatów na Zjazd Socjologiczny

Zapraszamy do zgłaszania referatów do grupy w ramach XVIII Zjazdu Socjologicznego w Warszawie:

Konstrukcje przyszłości
w doświadczeniu choroby
i zarządzaniu zdrowiem

Grupa tematyczna G53

Organizacja: Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW) i Małgorzata Rajtar (IFiS PAN)

Abstrakt:

Choroba, zwłaszcza choroba przewlekła, zmusza do reorganizacji myślenia o czasie. W obliczu choroby nowych interpretacji wymagają wizję przyszłości, które tworzymy w refleksyjnych projektach tożsamościowych i w praktykach codziennych, także mających swoje odniesienia do przyszłości. Konieczność zmiany w postrzeganiu siebie jak osoby osadzonej w przyszłości szczególnie dotyczy doświadczenia choroby ciężkiej czy terminalnej. W przypadku chorób przewlekłych bardzo ciekawe, z perspektywy nauk społecznych, wydają się sposoby zarządzania przyszłością. Antropologiczną uwagę zwracają również strategie wychowawcze podejmowane przez rodziców dzieci z diagnozą choroby genetycznej czy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także odpowiedzi na nie samych dzieci, które nie muszą podzielać rodzicielskich potrzeb kolonizacji przyszłości.

Jednocześnie sama medycyna nastawiona jest na przyszłość. Rozwój przemysłu farmakologicznego i technologii medycznych stwarza obietnice rozwiązania problemów nie tylko teraźniejszych, ale także tych, które mogą pojawić się w przyszłości (Adams, Murphy i Clarke 2009; Jain 2010). To nakierowanie na czas przyszły najbardziej widoczne jest w dyskursach związanych z diagnostyką genetyczną, z bioetycznymi pytaniami o sens wczesnych diagnoz i szacunków ryzyka. Wpisane jest także w randomizowane badania kliniczne, które stanowią nieodłączną część medycyny opartej na faktach. 

Chociaż socjologia i antropologia medycyny, także w Polsce, cieszą się coraz większą popularnością wśród badaczy nauk społecznych, to jednak nieustanny rozwój biomedycyny wymaga coraz to nowych analiz i pogłębionych interpretacji. Mając to na uwadze, niniejsza grupa badawcza jest pomyślana jako forum wymiany doświadczeń badawczych i analiz teoretycznych dotyczących biomedycyny i doświadczenia choroby, zwłaszcza w kontekście zarządzania przyszłością swoją lub swoich dzieci, radzenia sobie z kulturami ryzyka i  ograniczeniami stwarzanymi przez ludzkie ciało. Zachęcamy do przedstawiania wyników badań jakościowych, również tzw. work in progress.

Proponujemy niniejsze obszary refleksji, choć jesteśmy otwarte także na inne propozycje:

 • diagnostyka w perspektywie nauk społecznych
 • zarządzanie ryzykiem w kontekście rozwoju biomedycyny
 • nowe technologie medyczne
 • strategie wychowawcze w obliczu choroby chronicznej dziecka
 • niepełnosprawność jako opowieść o przyszłości
 • choroba jako doświadczenie czasu
 • temporalny wymiar chorób rzadkich
 • projekty tożsamościowe osób z chorobami przewlekłymi
 • społeczne aspekty nowoczesnych modeli prewencji chorób
 • konstrukcje  przyszłości w konceptualizacjach zdrowia i choroby
 • wytwarzanie nadziei i wizji przyszłości w randomizowanych badaniach klinicznych.

Zgłaszanie referatów do 15.03.2022: https://zjazdpts.pl/grupy-tematyczne/2/

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey