Żegnamy prof. dr hab. Marcina Króla

Ze smutkiem i żalem żegnamy

prof. dr hab. Marcina Króla

Wybitnego filozofa polityki i historyka idei, działacza opozycji demokratycznej, publicystę  i wydawcę, prawdziwie niezależnego intelektualistę. Przez blisko dekadę lat 70. pracował w naszym Instytucie
w Zakładzie Filozofii Polskiej, biorąc udział w cenionych pracach badawczych i wydawniczych.

Jego mądrego i stanowczego głosu będzie nam bardzo brakowało.

Łączymy się w serdecznym żalu z Rodziną

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey