Żegnamy Prof. dr hab. Lidię Beskid

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Lidii Beskid

wieloletniego kierownika Zespołu Badania Warunków i Sposobu Życia w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Swoimi dokonaniami wniosła znaczący wkład do badań ekonomiczno-społecznych w Polsce. Kierowane przez Nią cykliczne badania warunków życia, potrzeb i aspiracji społeczeństwa polskiego na przestrzeni ponad trzydziestu lat, są źródłem unikalnej wiedzy na temat wpływu przekształceń systemowych na sytuację życiową polskich rodzin i strukturę społeczną.

Była promotorem i opiekunem naukowym wielu ekonomistów i socjologów. Współpracownicy i uczniowie zachowają Ją w swojej pamięci jako człowieka mądrego, przyjaznego i życzliwego.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey