Żegnamy Hannę Palską

Żegnamy dziś Prof. Hannę Palską, wybitnego socjologa kultury, wspaniałego człowieka.

Hanna Palska związana była z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk od 1993 roku, gdy obroniła pracę doktorską „Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień
i elementy rzeczywistości”, za którą uzyskała nagrodę Dyrektora IFiS PAN za najlepszy doktorat roku….

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey