Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Zelinskiej pt. Polityka sporna lokalnych Majdanów na Ukrainie: powstanie, konteksty instytucjonalne i cele ogólnokrajowego ruchu społecznego

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey