Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w związku z epidemią COVID-19

Z dniem 17 października 2020 r. pracownicy IFiS PAN przechodzą na pracę zdalną. Odwołaniu podlegają wszelkiego rodzaju stacjonarne spotkania, seminaria, obrony prac doktorskich oraz stacjonarne zajęcia w Szkole Nauk Społecznych, która przechodzi na nauczanie zdalne. Zawieszeniu podlegają wyjazdy służbowe (krajowe oraz zagraniczne) pracowników i współpracowników w ramach prac w IFiS PAN, a także udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach, itp. Wstrzymane zostają przyjazdy gości zagranicznych. W sytuacjach wymagających niezbędnej obecności pracownika w siedzibie Instytutu, pracownik zobowiązany jest każdorazowo otrzymać zgodę Dyrektora Instytutu.

Treść zarządzenia

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey