Zapytanie ofertowe: Pilotaż internetowych badań przekrojowych dotyczących korzystania z internetu i problemów społecznych

Postępowanie 4/2024 Pilotaż internetowych badań przekrojowych dotyczących korzystania z internetu i problemów społecznych
Przedmiotem zamówienia jest realizacja internetowych badań przekrojowych dla Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN).


Badanie prowadzone będzie w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata-Bis 10, nr UMO-2020/38/E/HS6/00302).
Celem badania jest pilotaż narzędzi do badania opinii publicznych formułowanych w różnych obszarach (np. zmiany klimatu, imigracja) w kontekście aktywności w mediach społecznościowych (np. Facebook, X – wcześniej Twitter) oraz wyszukiwania informacji  online (np. za pomocą Google).


Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy nadsyłać na adres kierownika projektu, tj. prof. Artura Pokropka
(artur.pokropek@gmail.com), z kopią do wiadomości skierowaną do dr Marii Flakus (maria.flakus@ifispan.edu.pl) w terminie do 17.05.2024 r. do godziny 15:00.

Ofertę należy złożyć w postaci (w wersji) elektronicznej, przesłanej na w/w adresy e-mail. Wykonawca może być zobowiązany do złożenia oferty w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem tylko, jeżeli treść oferty będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie
https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/pilotaz-internetowych-badan-przekrojowych-dotyczacych-korzystania-z-internetu-i-problemow-spolecznych.html

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey