Zaproszenie na debatę: Wyobraźnia ekonomiczna – ekonomia społecznych emocji: 17 maja

Akademia Leona Koźmińskiego oraz

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na seminarium naukowe pt.

Wyobraźnia ekonomiczna – ekonomia społecznych emocji

Zachęcamy do udziału w dyskusji na temat rosnącej roli czynników niematerialnych, zwłaszcza emocji, w kształtowaniu się rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodarczej współczesnego świata. Od dłuższego czasu uczeni zajmujący się twardą, ilościową analizą makroekonomiczną i tradycyjnymi naukami społecznymi stoją przed wyzwaniem skutecznego przewidywania trendów. Czynniki zakłócające ich analizy i często zmieniające bieg historii mają bowiem swoje źródła w innych, często trudnych do zdefiniowania obszarach życia, do których próbujemy sięgać korzystając z wiedzy interdyscyplinarnej. Dlatego każdy głos w tej debacie jest ważny.

Seminarium odbędzie się 17 maja 2017 o godz. 11.00 w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica, Nowy Świat 72

Wprowadzenie do dyskusji dokonają autorzy opracowania:

Prof. Andrzej K. Koźmiński (Akademia Leona Koźmińskiego)
Prof. Adam Noga (Akademia Leona Koźmińskiego)
Prof. Krzysztof Zagórski (Akademia Leona Koźmińskiego)
Mgr Katarzyna Piotrowska (Akademia Leona Koźmińskiego)

oraz koreferenci:

Prof. Maria Drozdowicz Bieć (SGH)

Prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)

Prof. Andrzej Rychard (IFIS PAN)

Tekst artykułu pt. „Ekonomia Społecznych Emocji”:

Ekonomia emocji Koźmiński Noga Piotrowska Zagórski

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey