XVI Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. Metoda Genetyczno-Historyczna jako Hermeneutyka Historii filozofii

XVI Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. Metoda Genetyczno-Historyczna jako Hermeneutyka Historii filozofii

19-20.06.2016, Bukowina Tatrzańska

Informacja/Information

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii,  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS), przy współpracy Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

XVIth International Philosophical Conference, Genetic and Historical Method as Hermeneutics of History of Philosophy

Term 19-21 June 201, in Bukowina Tatrzanska

The conference was organized by the Department of Ancient Philosophy and History of Ontology at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Polish Society of Systematic Philosophy (PTFIS), in cooperation with the Institute of Philosophy, Sociology and Psychology Academy name Jan Dlugosz in Czestochowa.

___________________________________________________________________

Zgłoszone referaty / Registered articles

XVI Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. Metoda Genetyczno-Historyczna jako Hermeneutyka Historii filozofii

Termin: 19-20.06.2016, Bukowina Tatrzańska

Organizatorzy: Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS).

XVIth Philosophical Conference, Genetic and Historical Method as Hermeneutics of History of Philosophy

Term 19-21 June 201, Bukowina Tatrzanska

Organizers: Department of Ancient Philosophy and History of Ontology at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Polish Society of Systematic Philosophy (PTFIS).

Monday, 20 June

Morning Session: Aristotle and his Heirs. Chair: Seweryn Blandzi

 1. Seweryn Blandzi (Warszawa), Aristotle’s Prote Philosophia as Methodology
 2. Leszek Skowroński (Hastings), On the Lack of Morality in Aristotle’s Ethics
 3. Dariusz Piętka (Warszawa), The Concept of Intuition in Aristotle
 4. Mikołaj Domaradzki (Poznań), Arystotelesowska koncepcja homonimii
 5. Walter Seitter (Wien), Accidentalism in Aristotle: Poetics and Ontology
 6. Marek Otisk (Ostrava), Aristoteles Christianus – Gerbert of Aurillac, Anselm of Canterbury, Roscelin of Compiègne and Others: The Peripatetic Tradition in the Latin Thinking of the 10th and 11th Centuries
 7. Lukáš Lička (Ostrava), Four or Five Causes? Peter Olivi on the Terminative Causality
 8. Wojciech Wrotkowski (Warszawa), The Ties Between Anaxagoras and Empedocles According to Aristotle, Several Forgotten Ancient Commentators and Some Famous Modern Scholars: Methodology in the History of Philosophy
 9. Tomasz Tiuryn (Warszawa), Język i ontologia: uniwersalia jako pragmata w obrębie Arystotelesowskiej koncepcji języka i znaczenia
 10. Daniel Roland Sobota (Bydgoszcz / Warszawa), Arystoteles w XX wieku

Afternoon Session: Ancient Philosophy and its Resonance. Chair: Wojciech Wrotkowski

 1. Anna Laskowska (Warszawa), Aristoxenian Theory of Soul as Harmony
 2. Robert Karul (Bratislava), Le commentaire du Traité 29 “Sur la vue” de Plotin
 3. Jacek Ruszczyński (Warszawa), Mariusz Wiktoryn: neoplatońska metafizyka w służbie teologii chrześcijańskiej
 4. Wojciech Hanuszkiewicz (Kraków), Platońska teoria cnót w interpretacji Paula Natorpa i Sergiusza Hessena
 5. Janusz Sidorek (Warszawa), Husserl, Lotze i Platon
 6. Patrick Trompiz (London / Warszawa), Res et spes: od Rzeczpospolitej do rzeczy pospolitych

Tuesday, 21 June

Morning Session: Hermeneutics and Exegesis. Chair: Marek Otisk

 1. Andrzej Wierciński (Freiburg / Toronto), Hermeneutic Belonging to Tradition: Between Remembering and Forgetting
 2. Jan Zozulak (Nitra), Current Research Byzantine Philosophy
 3. Agnieszka Blandzi (Warszawa), The Problem of Interpretation by Gregory Palamas Hierarchical and Symbolic Structure of Pseudo-Dionysius World
 4. Wojciech Starzyński (Warszawa), Jean-Luc Marion, et son interprétation de ατία / ατιατ à partir de Denys l’Aréopagite
 5. Adam Olech (Częstochowa), W sprawie pewnego fragmentu z Traktatu Dawida Hume’a
 6. Małgorzata Przanowska (Warszawa), Dialogos, Diairesis, Diagnosis. Dialectic Primacy of Listening, the Sense of Taste and Two Rationalities
 7. Stanisław Gromadzki (Warszawa), Metody Nietzschego konstruowania własnej filozofii
 8. Kamilla Najdek (Warszawa), Z życia pojęć. Terminy techniczne między opisem filozoficznym a refleksją literacką

Afternoon Session: Hermeneutics and the History of Philosophy. Chair: Janusz Sidorek

 1. David Černín (Ostrava), Should We Consider History of Philosophy To Be Historical Science?
 2. Julian Korab-Karpowicz (Dubai), Happiness and three Dimensions of Reality
 3. Marzenna Jakubczak (Kraków), The Role of Memory on the Path Towards Self-knowledge According to the Most Ancient Philosophical Schools of India
 4. Krzysztof Jakubczak (Kraków), Zarzut nihilizmu wobec myśli buddyjskiej
 5. Adam Drozdek (Pittsburgh, USA), Grigorii Teplov as a Popularizer of Philosophy
 6. Artur Banaszkiewicz (Łódź), Nisi ipse intellectus. Nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego

 Abstrakty:

bukowina-2016_-abstrakty_2

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey