XI Światowy Kongres: International Society for Universal Dialogue: lipiec 2016

IFiS PAN jest głównym współorganizatorem XI Światowego Kongresu International Society for Universal Dialogue. Kongres odbędzie się w Warszawie w lipcu 2016 roku. Kongres jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

International Society for Universal Dialogue_2016

Program konferencji:

Congress Programme

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey