Wyniki konkursu na stypendium naukowe w projekcie – Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych

Wyniki konkursu na stypendium naukowego dla studenta w projekcie

„Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych”

(SONATA BIS-10, Nr UMO-2020/38/E/HS6/00302)

Kierownik projektu Artur Pokropek

Komisja w składzie dr Marek Muszyński, dr Tomasz Żółtak, dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN (przewodniczący), – oceniła zgłoszenie kandydata, mgr Piotra Koca na skali punktowej (0/11 punktów), przyznając 9 punktów. Na tej podstawie Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu mgr Piotrowi Kocowi stypendium naukowego w projekcie „Laboratorium badawcze cyfrowych nauk społecznych”.

W imieniu Komisji sporządził Artur Pokropek

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey