WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI. WOKÓŁ OSTATNICH PRAC Z. BAUMANA: 27 listopada o godz. 15.00

Serdecznie zapraszam na  seminarium

Zakładu Socjologii  Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury

z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”,

które odbędzie się  w   poniedziałek,

27 listopada o  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72, w sali 154,

Dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN)

wygłosi referat pt.

„WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI.

WOKÓŁ OSTATNICH PRAC ZYGMUNTA BAUMANA”

 Zapraszam

Joanna Kurczewska

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey