Wokół Heideggera. Cezary Wodziński

Seminarium odbędzie 28 lutego o 17.0. w pokoju 154. Gościem będzie Grzegosz Pyszczek, który wygłosi wykład pt. FENOMEN JURODSTWA W PERSPEKTYWIE PRAC CEZAREGO WODZIŃSKIEGO.

Seminarium: “Wokół Heideggera. Cezary Wodziński i współczesne spory o metafizykę” realizowane w ramach grantu MNiSW na badania dotyczące filozofii Martina Heideggera, spuścizny prof. Cezarego Wodzińskiego oraz związanych z tym sporów o metafizykę. Seminarium odbywać się będzie cyklicznie w trybie dwóch spotkań w miesiącu, począwszy od 11 października, w IFIS, Pałac Staszica, sala 154. Pierwszą lekturą będą Światłocienie zła Cezarego Wodzińskiego. Postaramy się przedstawić argumentację autora, który w tej książce surowo potraktował wielkie postaci filozofii XX wieku, zwłaszcza Emanuela Levinasa i Hannę Arendt. Mile widziane głosy ad vocem

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey