Wokół Heideggera

“HEIDEGGER CONTRA NIETZSCHE: SPÓR O NIHILIZM”
Goście specjalni: dr Mateusz Werner, dr Paweł Murzicz,
24 lutego 2021, godz. 18.00
Prowadzący: Waleria Szydłowska-Hmissi, Mariusz Kobzdej

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82205452360?pwd=UG43QWxyTW1ZK0V4Q0xYOVdPbmFzUT09

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey