Wokół filozofii Edmunda Husserla

Od 2 do września 2019 r. odbędzie się w IFiS PAN 2. Letnia Szkoła Badań nad Fenomenologią Genetyczną pt. “Limit Problems of Phenomenology: The Unconscious, Instincts, Metaphysics, and Ethics”.

Prelegenci:

• Rudolf Bernet (KU Leuven, Husserl-Archive Leuven)
• Jagna Brudzińska (IFIS PAN Warsaw / Husserl-Archive Cologne)
• Natalie Depraz (Rouen University)
• Saulius Geniusas (Chinese University of Hong Kong)
• George Heffernan (Merrimack College – Massachusetts)
• Julia Jansen (KU Leuven, Director of the Husserl-Archive Leuven)
• Dieter Lohmar (University of Cologne, Director of the Husserl-Archive Cologne)
• James Mensch (Charles University, Prague)
• Stefano Micali (KU Leuven, Husserl-Archive Leuven)
• Karel Novotny (Charles University Prague)
• Dominique Pradelle (Sorbonne University, Paris, Director of the Husserl-Archive Paris)
• Alice Pugliese (University of Palermo, Italy)
• Lanei Rodemeyer (Duquesne University Pittsburgh, USA)
• Roberto Walton (University of Buenos Aires)
• Heinz Weiß (Sigmund Freud Institute Stuttgart)

Szkoła letnia będzie również zawierać sesję poświęconą psychoanalizie prowadzoną przez prof. dr. med. Heinza Weissa.

Organizatorzy: Husserl-Archiv, Cologne | Les Archives Husserl, Paris | Husserl-Archives, Leuven | Charles-University, Prague | University of Palermo | Chinese University Hong Kong | a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities, University of Cologne | Merrimack College – Massachusetts | Duquesne University Pittsburgh, USA | Sigmund Freud Institute – Stuttgart | University of Buenos Aires | Center for Philosophy of Nature, University Lódź | gPHEN International Network – Genetic Phenomenology and the Human Sciences | Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Dziękujemy też za materiały o Warszawie dla naszych gości Warszawskiej Organizacji Turystycznej.


Więcej informacji na Facebooku.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey