Wiek XX jako podmiot regresywny

Szanowni Państwo,
kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji antropologii. Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

Na najbliższym seminarium 4 lutego br. (11:00-13:00, online – Zoom)
dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytutu (Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Zespół Filozofii Kultury) przedstawi referat Wiek XX jako podmiot regresywny.

Konspekt referatu dołączamy poniżej i serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie pozdrawiamy –
Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
anna.michalska@ifispan.edu.pl
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)
maria.golebiewska@ifispan.edu.pl

***

Andrzej Leder
 
Wiek XX jako podmiot regresywny

W swoich wykładach o stuleciu – XX stuleciu – Alain Badiou zadaje pytanie: „Czym jest wiek?”. Celem rozważań zawartych w mojej książce Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym jest takie przeformułowanie tego pytania, by mogło ono brzmieć: Kim jest wiek? Jaką jest postacią? Co – i dlaczego – ma nam do powiedzenia? Co z jego wypowiedzi pozostaje z nami teraz, gdy wspomnienie wydarzeń, które go kształtowały, coraz bardziej się zaciera? Badiou formułuje podobną intencję: „moja metoda polegać będzie na wydobywaniu, spośród wytworów stulecia, pewnych dokumentów albo śladów, wskazujących na to, jak stulecie się myślało. Bardziej precyzyjnie, jak stulecie myślało swoją własną myśl, jak ujmowało myślą szczególny charakter relacji, która wiązała je z historycznością własnej myśli” (Alain Badiou, The Century, przeł. A. Toscano, Cambridge, Polity Press, 2007, s. 3).

W moich rozważaniach zatem wiek XX to dziejowy podmiot, osoba, która językiem teoretycznym wyraziła swoją rozpacz, wściekłość, bezsilność i nadzieję. Teorię zaś znajdować będę nie tylko w wypowiedziach filozofów, ale również tam, gdzie autorzy z innych dyscyplin podejmują trud systematycznego uogólniania, prowadzący do rozszerzania pola pojęciowego.

Proponowana lektura:
Andrzej Leder, Wstęp, w: tenże, Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 11-22.

Dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN – filozof, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, praktykuje też psychoterapię. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, oraz Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku: Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Mieszka w Warszawie.Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey