Warsztaty naukowe 23-25 października 2019 r. poświęcone społecznym, ekonomicznym i kulturowym konsekwencjom czystek etnicznych i przymusowych przesiedleń w Europie czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej

Instytut Socjologii i Filozofii PAN zaprasza na intensywne warsztaty naukowe 23-25 października 2019 r. poświęcone społecznym, ekonomicznym i kulturowym konsekwencjom czystek etnicznych i przymusowych przesiedleń w Europie czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej. Celem naszego warsztatu jest zebranie badaczy pracujących nad różnymi kontekstami geograficznymi i historycznymi w celu opracowania wspólnych ram teoretycznych metodologicznych dla badań międzynarodowych zjawisk powojennych.

Konferencję rozpocznie panel dyskusyjny w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie na temat „Europa bez sąsiadów w perspektywie porównawczej” (Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa); z udziałem Andrzeja Ledera (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Anniki Walke (Uniwersytet George’a Waszyngtona), Ireny Šutinienė (Litewskie CentrumBadań Społecznych – TBC) i Anny Wylegały (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk).

Warsztaty są organizowane pod patronatem POLIN – Muzeum Żydów Polskich i we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Prosimy o wysyłanie propozycji wystąpień (nie więcej niż 350 słów) i krótkiego CV na adres: noneigbours@gmail.com do 28 lutego 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey