Uczniowie i nauczyciele w badaniu PIRLS 2021. Wyniki części ankietowej badania

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji oraz Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu:

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

pt. Uczniowie i nauczyciele w badaniu PIRLS 2021. Wyniki części ankietowej badania

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa,
w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Podczas spotkań omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych, oddolne inicjatywy społeczne i działania samorządowe. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek, 15 czerwca 2023 r. w godz. 14:00-16:00.

Przedstawiciele Zespołu Badań Międzynarodowych Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawią wybrane wyniki badania PIRLS 2021.  Na seminarium skoncentrujemy się na części ankietowej badania, które obejmowało uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  Wyniki ukazują m.in. niskie poczucie przynależności uczniów do szkoły oraz relatywnie – w porównaniu z innymi krajami – niską satysfakcję zawodową nauczycieli. Dodatkowo dają wgląd w praktyki nauczania i uczenia się w Polsce, przekonania uczniów o własnych możliwościach i ich nastawienie wobec czytania. Możliwość porównania sytuacji w Polsce i innych krajach i zmian w czasie jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o jakości i kierunkach zmian w edukacji.

Prezentacja będzie nawiązywać do raportu z badania w Polsce: J. Kaźmierczak, K. Bulkowski (red.), Przeczytać i zrozumieć. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu – PIRLS 2021. Instytut Badań Edukacyjnych, 2023, dostępnego na stronach projektu pirls.ibe.edu.pl.

Dołącz do spotkania Zoom

https://zoom.us/j/95418752898?pwd=aDFlNjMrV3JPYmhzVnZsU0ZkR3Bkdz09

Identyfikator spotkania: 954 1875 2898
Kod dostępu: 737070

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

  • Michał Sitek (IBE, IFiS PAN, Olga Wasilewska (IBE):  Uczniowie  i nauczyciele w badaniu PIRLS 2021.
  • Komentarze:
    •                Kinga Białek (Szkoła Edukacji – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Uniwersytet Warszawski)
    •                Justyna Suchecka-Jadczak (tvn24.pl)
  • Dyskusja
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey