Uchwały i protesty

Zbieramy w tym artykule wszystkie protesty, uchwały i stanowiska dotyczące wolności akademickiej w kontekście ostatnich wypowiedzi przedstawicieli władz publicznych, a także wyrazy poparcia dla prof. Barbary Engelking i naszego Instytutu.

Listy poparcia

Uchwała w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking

Against the Attack of Polish Politicians on Holocaust Researchers

List poparcia dla prof. Barbary Engelking / Letter in support for prof. Barbara Engelking

Protest w sprawie ataku na Prof. Barbarę Engelking

Interpelacja poselska

Stowarzyszenia przedstawicielskie

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTS W SPRAWIE WYPOWIEDZI WŁADZ GODZĄCYCH W WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH

Stanowisko Zarządu Głównego PTS w sprawie wypowiedzi władz godzących w wolność i niezależność badań naukowych
Polskie środowisko socjologiczne z głębokim zaniepokojeniem przyjęło wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, atakujące prof. Barbarę Engelking i sugerujące zamiar zmniejszenia finansowania dla Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w którym prof. Engelking kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wypowiedzi władz godzą w dobre imię uznanej badaczki i w zasadę wolności i niezależności badań naukowych.  

Ocena faktów nie powinna być domeną rozgrywek politycznych, lecz efektem rzetelnych i wiarygodnych badań naukowych, które prof. Barbara Engelking od wielu lat prowadzi. Wyrażamy solidarność z prof. Engelking i uważamy za niestosowne ataki pod jej adresem i groźby finansowe formułowane pod adresem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w którym prof. Engelking pracuje.

Polska Akademia Nauk

PTS

Uniwersytety

Badacze Holocaustu

List, pod którym podpisało się 180 badaczy z 4 kontynentów

Inne instytucje i organizacje

Stanowiska Instytutu

Instytucje naukowe zagraniczne

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey