Uchwała Rady Naukowej IFiS PAN z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Rada Naukowa IFiS PAN  przyjęła jednomyślnie następującą uchwałę:

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapoznała się z projektem ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.

 Powołanie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, która miałaby ten program realizować, byłoby w naszym przekonaniu szkodliwe dla rozwoju nauki w Polsce oraz jej szans na uznane miejsce w nauce światowej.

Projekt tej nowej instytucji kopiuje rozwiązania organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, a równocześnie pomija jej dotychczasowe osiągnięcia. Niepokój budzi całkowite podporządkowanie „Akademii Kopernikańskiej” władzom państwowym przy maksymalnym ograniczeniu samorządności środowiska naukowego. Arbitralny dobór dyscyplin, które miałaby reprezentować, a także politycznie motywowane wskazanie instytucji odpowiedzialnych za jej utworzenie, uczyni z niej w naszym przekonaniu instytucję pozbawioną wiarygodności.

Rada Naukowa IFiS PAN popiera stanowisko Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego w tej sprawie. Uważamy, że najlepszym sposobem osiągnięcia celów, na jakie wskazuje się w projekcie Narodowego Programu Kopernikańskiego,  jest nowelizacja ustawy o PAN opracowana we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz dofinansowanie nauki w Polsce, w tym Polskiej Akademii Nauk, na miarę jej ambitnych zadań.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey