Uchwała Rady Naukowej IFiS PAN z 28 października 2020 roku w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyraża oburzenie z powodu zaostrzenia prawa aborcyjnego, do którego prowadzi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br.

Wyrok, zgodnie z którym przepisy zezwalające na aborcję z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu są sprzeczne z Konstytucją RP, obnaża rażącą niekompetencję Trybunału w zakresie filozofii praw człowieka. Sprawia on, że kobiety w Polsce zostają wyjęte spod wrażliwych na ich godność standardów opieki zdrowotnej, zalecanych przez instytucje międzynarodowe. Budzi to nasz radykalny sprzeciw. Gorszy nas również, że rozstrzygnięcie Trybunału z największą siłą uderza w kobiety niezamożne i pogłębia ich marginalizację.

Za szczyt arogancji uznajemy fakt, że Trybunał wydał wyrok w sprawie, która dotyczy etycznych fundamentów życia społecznego, w sytuacji, gdy samo funkcjonowanie Trybunału w obecnym składzie osobowym jest przedmiotem zasadniczych wątpliwości prawnych. Równie skandaliczne jest to, że wyrok wydano w czasie intensywnego wzrostu zachorowań na COVID-19, że zdecydowano się wzmóc społeczne niepokoje dokładnie w momencie, w którym sprawą pierwszorzędnej wagi powinna być troska o solidarność w obliczu pandemii.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey