Transhumanizm – normatywne redefinicje w antropologii cz 2.

Szanowni Państwo,
kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, prowadzone online (komunikator Zoom). Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

Na najbliższym seminarium 10 grudnia br. (12:00-14:00, online – Zoom) dr Anna Alichniewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) przedstawi koreferat dotyczący tematu poprzedniego seminarium Transhumanizm – normatywne redefinicje w antropologii.

Po link do Zooma trzeba się zgłaszać na publicrelations@ifspan.edu.pl

Anna Alichniewicz Transhumanizm – normatywne redefinicje w antropologii (koreferat)

Zacznę od krótkiego przeglądu różnych interpretacji pojęć transhumanizmu i posthumanizmu oraz ich relacji, a następnie przejdę do problemu udoskonalania gatunku ludzkiego (human enhancement) jako integralnej części transhumanizmu. Mimo pozornej oczywistości terminu „udoskonalanie”, pojęciu temu przypisywane są odmienne sensy. Można przy tym dostrzec powstawanie kaskady pojęciowej – usiłując zdefiniować
udoskonalanie, próbuje się odróżnić je od terapii, której definicję opiera się na pojęciu normalności, a to z kolei odsyła – explicite lub implicite – do pojęcia natury ludzkiej. Jednak pojęcia „normalność”, „normalne funkcjonowanie gatunkowe”, czy „natura ludzka” wiążą się z nieprzezwyciężalnymi trudnościami definicyjnymi, a samo pojęcie normy jest wieloznaczne. Na koniec przyjrzę się postawie nazywanej „neofobią”, problemowi „status quo bias” oraz tak zwanej „etyce olfaktorycznej” krytykowanej przez Johna Harrisa.

Proponowana lektura:

Anna Alichniewicz, Monika Michałowska, Udoskonalanie gatunku ludzkiego – problemy definicyjne i argumentacyjne, w: Principia, 2017, LXIV, s. 225-255.

Dr Anna Alichniewicz – studiowała medycynę na Akademii Medycznej w Łodzi i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, doktorat w zakresie nauk humanistycznych (filozofia) uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim; obecnie
kieruje Zakładem Bioetyki i Katedrą Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie zajmuje się również programami nauczania w języku angielskim. Współautorka i tłumaczka książek z dziedziny bioetyki, autorka między innymi książki Wzorce śmierci w bioetyce amerykańskiej, jak również licznych artykułów. Jej główne zainteresowania badawcze: fenomenologia, a szczególnie fenomenologia cielesności, filozofia śmierci i tanatologia bioetyczna, bioetyczne zagadnienia końca życia, udoskonalanie gatunku ludzkiego, a także krytyka genderowych stereotypów w medycynie i bioetyce

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey