The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association

The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association
co-organized by

THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCE
THE UNIVERSITY OF WARSAW
THE FACULTY OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF WARSAW

Real/Unreal. Towards a Phenomenology of Virtuality. Realne / Nierealne. Ku fenomenologii wirtualności

December 17-18, 2021 
Poland, Warsaw, Nowy Świat 72 Street, Pałac Staszica Building or ONLINE (hybrid mode)

FRIDAY, DECEMBER 17

Room 123 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1st floor

9:00 – 9:10   Jagna Brudzińska (President of the Polish Phenomenological Association): Welcoming words

PLENARY LECTURE
Chair: Jagna Brudzińska

9:10 – 10:10      Ingrid Vendrell Ferran (Goethe Universität Frankfurt) – Emotions and Virtual Reality (online)

10:10 – 10:30    Coffee break

Session I: VIRTUAL REALITIES
Chair: Małgorzata Przanowska

10:30 – 11:00    Ewa Latecka, Jean Du Toit – Virtuality, ocularcentrism, and the delimitation of the experiential (online)

11:00 – 11:30    Mariusz Mazurek The Ontic Status of Virtual Objects (online)

11:30 – 12:00    Maria Gołębiewska – The Construction of Virtual Reality and the Phenomenological Aspects of Testifying to Reality

12:00 – 12:30    Małgorzata Szyszkowska – What is Real? Discussing Virtual Reality in the Context of George Steiner’s Ideas on Music in Real Presences

12:30 – 14:00    Lunch break (room 154, 1st floor)

Sesja II: DOŚWIADCZENIE NIEREALNEGO / Experience of the Unreal
Moderator: Piotr Janik

14:00 – 14:30    Piotr Łaciak – Możliwość i rzeczywistość w fenomenologii Husserla (online)

14:30 – 15:00    Marek Magdziak, Marcin Stabrowski – O tym, co realne, irrealne i wirtualne w źródłach historycznych, czyli co widział Tnugdal i gdzie żeglował święty Brendan

15:00 – 15:30    Jarosław Jakubowski – Dotknięcie Caissy. Wirtualność w doświadczeniu szachowym

15:30 – 16:00    Daniel Sobota – Also sprach Husserl. Performans filozoficzny na komputer, rzutnik, looper i widmo Husserla

16:00 – 16:15    Coffee break

16:15 – 17:30    WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO/ GENERAL MEETING OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION
Dla reszty uczestników: przerwa kawowa/ For other participants: coffee break

PLENARY LECTURE
Chair: Witold Płotka

17:30 – 18:30    Nicolas de Warren (Penn State University) – Conspiratorial Reality in the Virtual Age (online)

19:00 – 21:00    UROCZYSTA KOLACJA / RECEPTION

SATURDAY, DECEMBER 18

Room 123 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1st floor

PLENARY LECTURE
Chair: Marek Pokropski

9:00 – 10:00      Christian Ferencz-Flatz (University of Bucharest) – Screened Intercorporeality. Some Reflections on Gesturing in Videoconferences

10:00 – 10:20    Coffee break

Session III: VIRTUAL COMMUNICATION AND EMBODIMENT
Chair: Filip Borek

10:20 – 10:50    Thorem Tolsma – Expression and Live Online Communication: A Phenomenological Interpretation (online)

10:50 – 11:20    Anna Alichniewicz A Phenomenological Approach to Avatar Therapy in Psychiatry

11:20 – 11:50    Maciej Jemioł Embodiment or Immersion? On the Modes of Engagement in Video Games

11:50 – 12:20    Martina Properzi – Body Model, Pre-Reflective Sense of Body Ownership and Technological Incorporation: Interpreting Virtual Aspects of Human Embodiment with the Help of Classical Phenomenology(online)

12:20 – 14:00    Lunch break (room 154, 1st floor)

Session IV: VIRTUAL ONTOLOGIES
Chair: Marzena Adamiak

14:00 – 14:30    Piotr Janik – The Matrix, or when the natural world is scary

14:30 – 15:00    Bartłomiej Skowron – Ingarden’s ontology and virtual objects

15:00 – 15:30    Hicham Jakha – Ficta and Virtuality: An Ingardenian Phenomenological Ontology of Virtualized Ficta (online)

15:30 – 15:50    Coffee break

Sesja V: WIRTUALNOŚĆ – CZAS – FANTAZJA / VIRTUALITY – TIME – FANTASY
Moderator: Daniel Sobota

15:50 – 16:20    Tomasz Walczyk – Ucieleśnienie rozszerzone w środowiskach wirtualnych

16:20 – 16:50    Robert Grzywacz – Między wirtualnym a realnym doświadczeniem czasu: od czasu przeżywanego do psychologii perspektyw czasowych

16:50 – 17:20    Bożena Mioduszewska Wpływ rzeczywistości wirtualnej na doświadczanie podmiotowej tożsamości i kształtowanie się relacji intersubiektywnych. Inspiracje fenomenologią Michela Henry’ego. 

­17.20 – 17:30    Podsumowanie i zamknięcie konferencji/Closing words – Jagna Brudzińska

Pałac Staszica Sanitary Restrictions include: sending (or showing) the COVID vaccination certificate, or European COVID Vaccine Certificate, or certificate of COVID containment, or negative COVID test,  or medical certificate of the impossibility of COVID vaccination. It is obligatory to wear masks, keep distance and disinfection while being in the building.

Thank you for your understanding

Aby otrzymać link do Zoom’a, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey