Test dla Europy: Ciężar przeszłości wobec tego, co konieczne w przyszłości

Na taki temat, 11 października 2019 roku, Polska Akademia Nauk, przy współpracy z IFiS PAN, organizuje w Pałacu Staszica w Warszawie międzynarodową konferencję. Jest to kolejna debata w serii, jaką przed trzema laty zainicjowała ALLEA – Federacja Europejskich Akademii Nauk
https://www.allea.org/europe-on-test-narratives-of-union-and-disunion/.

Wezmą w niej udział, obok polskich socjologów, politologów i historyków, wybitni badacze problematyki europejskiej z siedmiu krajów. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.
Całodniowa dyskusja będzie koncentrować się na roli pamięci zbiorowej w społeczeństwach Europy tworzących europejską wspólnotę – Unię Europejską. Pamięć zbiorowa narodów uczestniczących w integracji europejskiej jest czynnikiem bardzo wrażliwym, który może być łatwo wykorzystany dla mobilizacji elektoratów przez krótkowzrocznych, bezwzględnych przywódców politycznych w ich dążeniu do władzy. Tymczasem, przeszłość może ważyć na tworzeniu przyszłości. Taki wpływ jest wspólny wszystkim społeczeństwom i państwom, choć tym co z przeszłości kształtuje ich widzenie Europy jest najczęściej co innego.
Większość państw, z tych które weszły do Unii Europejskiej 15 lat temu, ma za sobą wieloletnią zależność od Związku Radzieckiego i narzucony na wiele lat opresyjny system polityczny. Ponadto, niektóre z nich mają stosunkowo niedługą historię państwowości, podczas gdy Polska doświadczyła w swojej historii wieloletniej nieobecności na mapie Europy w wyniku skoordynowanych działań państw ościennych.
Z kolei, wśród tzw. „starych” państw członkowskich są takie, w których można dostrzec nostalgię za imperialną przeszłością kolonialną. Inne natomiast ciągle zmagają się z poczuciem winy związanym z odpowiedzialnością za wojny 20 wieku.
Nie ulega wątpliwości, że przeszłość – w różnym stopniu i na różne sposoby – formuje zarówno tożsamość narodową Europejczyków jak i ich wizje wspólnej europejskiej przyszłości. Konferencja pozwoli spojrzeć na problemy z tym związane z różnych punktów widzenia.

Dalsze informacje i rejestrację na konferencję zapewnia strona internetowa konferencji: https://konferencja.pan.pl/europeontest/

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey