Terapia filozoficzna – wybrane zagadnienia

Kontynuujemy spotkania w ramach seminarium MODELE I ASPEKTY PODMIOTOWOŚCI, prowadzone online (komunikator Zoom).

Na najbliższym seminarium W PIĄTEK 12 LUTEGO br. (11:30-13:30) DR PIOTR LEŚNIAK (Uniwersytet Opolski, Katedra Filozofii Instytutu

Historii) przedstawi referat TERAPIA FILOZOFICZNA – WYBRANE ZAGADNIENIA.

Konspekt referatu dołączamy poniżej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką seminarium, także doktorantów.

https://us02web.zoom.us/j/3490452548?pwd=eXBwc2srZ3RMRjZyeHpBdTAxeFYzZz09

Z serdecznymi pozdrowieniami –

Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN) amichalska@ifispan.edu.pl Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN) mgolebiewska@ifispan.edu.pl

***

PIOTR LEŚNIAK

TERAPIA FILOZOFICZNA – WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Wstępna ogólna definicja terapii filozoficznej. Terapeutyczna funkcja dialogu sokratejskiego.

 • 1.1 Dialog sokratejski w dydaktyce szkolnej, akademickiej oraz w „praktyce filozoficznej”.
 • 1.2 Dialogi Sokratesa a dialog sokratejski.

2. Logoterapia, nooterapia, mentaloterapia (Lech Ostasz). Wokół idei „pułapek umysłu”. Myślenie, które jest  problemem.

 • 2.1 Wybrane przykłady pułapek myślenia: dychotomizacja, myślenie emocjonalne, filtr negatywny.
 • 2.2 Intencja paradoksalna (Viktor E. Frankl, Paul Watzlawick) jako metoda terapii filozoficznej.
 • 2.3 Patologie myślenia i „cnoty intelektualne” (Elliot D. Cohen).

3. Dialog wewnętrzny jako metoda autoterapii filozoficznej.

 • 3.1 Przykłady antyczne: “Rozmyślania” Marka Aureliusza i “Solilokwia” św. Augustyna.
 • 3.2 Przykłady współczesne: system wewnętrznej rodziny według Richarda Schwartza i uświadomione mówienie według Tomasza Femiaka.

4. Terapia filozoficzna na gruncie chrześcijańskiego platonizmu.

 • 4.1 Terapia namiętności (pate) jako terapia „błędnego myślenia”.

Patrystyczna kontynuacja antycznej terapii filozoficznej.

 • 4.2 Emocje i spostrzeganie. Geneza emocjonalnych „pułapek myślenia”.

Fantazja cielesna.

 • 4.3 Bóg Platoński jako Terapeuta. Osoba i jej ciało w procesie stwarzania w “Timajosie”.
 • 4.4 Dzieciństwo, dorosłość i dojrzałość. Nawiązanie do Bronisława Trentowskiego.

Lektura proponowana:

Ronald Desmet, “A Whiteheadian Reading of Victor Frankl”, w: Chromatikon X – Annales de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process”, red. Michel Weber, Vincent Berne, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2014 [https://www.academia.edu/10337536/A_Whiteheadian_Reading_of_Victor_Frankl]

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey