Styczniowe seminaria Filozofia Kognitywistyki

W styczniu 2016 odbyły się dwa posiedzenia Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN.

Dnia 12 stycznia referat „Oscylacje mózgowe językiem myśli” wygłosił dr hab. Adam Chuderski z Zakładu Kognitywistyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem wystąpienia był autorski obliczeniowy model przeprowadzania rozumowań przez człowieka, oparty na danych elektroencefalograficznych oraz elektrokortykograficznych. Dyskutowano m.in. przewagę modelu nad wcześniejszymi oraz innymi współczesnymi symulacjami rozumowań, biologiczną adekwatność oraz moc eksplanacyjną tego ujęcia. Projekt dr. hab. Adama Chuderskiego realizowany jest w ramach subsydium „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Neuro-logic: Oscillatory mechanisms of reasoning ability”.

Dnia 19 stycznia dyskutowano natomiast „Teoretyczne i metodologiczne przeszkody w realizacji projektu radykalnie ucieleśnionej neuronauki”. Gośćmi seminarium byli dr Przemysław Nowakowski (Ośrodek Badań Filozoficznych), mgr Krzysztof Dołęga (Ruhr-Universität Bochum) oraz mgr Jakub Matyja (SNS IFiS PAN). Zreferowali oni tytułowy projekt radykalnie ucieleśnionej neuronauki autorstwa Juliana Kiversteina i Marka Millera oraz zainicjowali krytyczną dyskusję, referując swoje komentarze do projektu, które ukazały się na łamach czasopisma Frontiers in Human Neuroscience.

W seminariach uczestniczyli pracownicy Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN oraz uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W seminariach udział wzięli również doktoranci ze Szkoły Nauk Społecznych oraz innych ośrodków akademickich.

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey