Sposób rozumienia pojęcia dobrostanu w analizach międzynarodowych i ich główne wyniki

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
zaprasza na seminarium
Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących
i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia 2022r. w godz. 14:00-16:00.

Tematyką spotkania jest zagadnienie dobrostanu, które coraz dobitniej pokazuje potrzebę przewartościowania wielu działań szkoły i całego systemu edukacji. Sposób rozumienia pojęcia dobrostanu w analizach międzynarodowych i ich główne wyniki przedstawi dr Anna Gromada, główna autorka raportu UNICEF: Worlds of Influence. Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries.

Spotykamy się nadal w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Anna Gromada (UNICEF Office of Research – Innocenti oraz Polska Akademia Nauk)   – Dobrostan dzieci i młodzieży w perspektywie porównawczej

Panel dyskusyjny:

  • Paweł Grygiel – Uniwersytet Jagielloński
  • Krystyna Dynowska-Chmielewska – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Michał Sitek – Instytut Filozofii i Socjologii PAN / Instytut Badań Edukacyjnych

Dyskusja

Link do raportu: 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf

Na następnym seminarium, w czwartek 23.06.2022, godz. 14:00-16:00, będziemy rozmawiać o tym, jak kształtować politykę edukacyjną w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy do Polski.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey