The Impact of the Entrepreneurs’ Catholic Religiosity upon Shadow Economy Activities in Poland after 1989. Approaching the moral community perspective | Rafał Smoczyński

21,00 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7683-112-1 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Rafał Smoczyński jest autorem cennej monografii z zakresu socjologii ekonomicznej, poświęconej moralnej infrastrukturze działań gospodarczych. Monografia ma wymiar teoretyczny i empiryczny. Ten pierwszy skupia się na klasycznym dorobku socjologii ekonomicznej, zwłaszcza na socjologii Durkheima i współczesnych kontynuatorów jego metodologii (autor odwołuje się przede wszystkim do tekstów Wolfganga Streecka), a także wielokrotnie nawiązuje do Webera, zwłaszcza do rozpowszechnionej w środowisku socjologów ekonomicznych Swedbergowskiej interpretacji koncepcji Webera. Przyjmując perspektywą socjologii ekonomicznej autor odnosi się także do dorobku Marka Granovettera i jego ujmowania działań rynkowych jako zakorzenionych w strukturach socjo-normatywnych. Współczesne odniesienia teoretyczne są bardzo szerokie, wykraczają daleko poza główne, najczęściej cytowane teksty czołowych reprezentantów nowej fali socjologii ekonomicznej; Autor przytacza wiele aktualnie rozwijanych koncepcji, jego monografia jest erudycyjnie gęsta. […] Rafał Smoczyński stawia pytanie badawcze, czy w warunkach społeczeństw postsocjalistycznych, naznaczonych anomijnym deficytem więzi społecznych, niskim poziomem zaufania (i szerzej, kapitału społecznego), mizerną kondycją społeczeństwa obywatelskiego itd., zaangażowanie religijne może ograniczać pewne kategorie zachowań dewiacyjnych w gospodarce, a co za tym idzie, wypełniać funkcję suplementarną w stosunku do państwowych instytucji regulacyjnych.

(z recenzji prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego)

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Język

Kategoria

Liczba stron

Typ oprawy

Wymiary