Szkice z fenomenologii duchowości: od duchowości fenomenologii do fenomenalności duchowości | Pod redakcją Magdaleny Kozak i Roberta Grzywacza

26,25 z VAT

Opis

„[…] duchowość można scharakteryzować jako wielopostaciową interakcję rozmaitych w swych sposobach istnienia przejawów bytu oraz odnoszących się do nich teoretyczno-praktycznie podmiotów, których formy życia ulegają swoistym transformacjom wskutek tych odniesień. Tak szerokie ujęcie okazuje się dość pojemne, by pomieścić w sobie również areligijne wersje duchowości bez Boga. Dzięki takiej inkluzywności, duchowość odsłania swój potencjał krytyczny zarówno wobec religijności w ogóle, jak i wobec takich zjawisk w jej obrębie, jak na przykład fundamentalizmy wszelkiej maści. Ale wydaje się, że duchowość jako taka – a nie tylko poprzez swą opozycję w stosunku do religijności – jest już sama w sobie nośnikiem możliwości krytycznych. Odsyła ona bowiem do idei wolności i przygodności, które umożliwiają przekonanie, że rzeczy mogłyby się mieć inaczej niż to jest faktycznie. […] Niniejsza praca jest zatem próbą filozoficzną w źródłowym sensie, to znaczy jest swoistym ćwiczeniem duchowym. […] za każdym razem chodzi o ten rodzaj ‘powrotu do rzeczy samych’ – czyli powiązania refleksji z doświadczeniem – który jest zarazem ‘komunikacją egzystencji’ […]”.

„Cel ów jest urzeczywistniany wielorako: już to przez analizę samego zapytywania, gdy chce ono dosięgnąć Absolutu, już to przez odkrywanie sensu i uwarunkowań filozoficznej problematyki prawdy czy objawienia, już to przez opis konkretnych doświadczeń, jak na przykład duchowe wyczucie, epifania twarzy i odpowiedzialność, modlitwa, czy wreszcie konfrontacja ze śmiercią i miłość jako manifestacje wieczności w obliczu nihilizmu zachodniej kultury. Te filozoficzne ćwiczenia posiłkują się dziełami myślicieli, dla których kwestia ścisłości metody, wyboru drogi postępowania stała się jednocześnie i żywotnie kwestią takiego egzystencjalnego nastawienia, które pozwalałoby na przeżycie zaskoczenia, zadziwienia przychodzącego od strony rzeczy”.

Z Wprowadzenia

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Redakcja

Magdalena Kozak i Robert Grzywacz

Rok wydania

Seria

Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język

Możesz lubić także…