Praktyki obywatelskie Polaków| Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego

42,00 z VAT

Brak w magazynie

Opis

Myślenie socjologiczne o obywatelstwie zdominowane było i jest przez kwestię społeczeństwa obywatelskiego. Socjologowie badają więc nie tyle obywatela w jego bezpośredniej relacji do państwa, ile obywatela stowarzyszonego. W tej książce natomiast nacisk położony jest na obywatelstwo ujmowane jako prawny i społeczny status jednostki manifestujący się w jej praktykach wobec państwa i współobywateli.

z Wprowadzenia

„Zadaniem tej pracy – obejmującej 10 artykułów i 4 teksty nazwane komunikatami – jest pokazanie wybranych aspektów praktyk obywatelskich we współczesnej Polsce. Zakres przedmiotowy zarysowany jest jasno we Wprowadzeniu autorstwa Jacka Raciborskiego. Nie ma też wątpliwości, że jest to przemyślane i godne uwagi przedsięwzięcie. Stanowi podsumowanie projektu badawczego, w ramach którego zrealizowane zostały badania ilościowe i jakościowe, wykorzystane w tych tekstach”.

z recenzji wydawniczej
prof. dr. hab. Henryka Domańskiego

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język