Prakseologia 160/2018

38,88 z VAT

SKU: ISSN 0079-4872 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

„Prakseologia” jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały prakseologiczne”. Stanowi miejsce debaty nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma.
W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie i prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, a także najnowszych osiągnięć nauki, cechujące się nowatorstwem w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Publikujemy również polemiki i debaty oraz recenzje książek.
„Prakseologia” znajduje się na prestiżowej liście czasopism punktowanych ERIH (European Reference Index for the Humanities), na której posiada kategorię C.
Od marca 2012 roku „Prakseologia” jest wydawana w kooperacji IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego.

http://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/prakseologia/strona-glowna/

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

Strona www czasopisma

ISSN

Kategoria

,

Typ oprawy