Prakseologia 157, t.2/2015

38,88 z VAT

SKU: ISSN 0079-4872 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

„Prakseologia” jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały prakseologiczne”. Stanowi miejsce debaty nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma.

W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie, w wielu przypadkach prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, ale i do najnowszych osiągnięć nauki. Publikujemy również polemiki, dyskusje i recenzje książek.

„Prakseologia” znajduje się na prestiżowej liście czasopism punktowanych ERIH (European Reference Index for the Humanities) oraz w bazie SCOPUS. W obecnie obowiązującej punktacji ministerialnej za publikacje w „Prakseologii” przyznawanych jest 40 pkt.

Od marca 2012 roku „Prakseologia” jest wydawana w kooperacji IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczącym Rady Redakcyjnej pisma jest Wojciech W. Gasparski, a Redaktorem Naczelnym (od 2020 r.) – Marcin W. Bukała. Najnowszy numer pisma (162/2020, w druku) poświęcony jest  szczególnie koncepcji filozofii przedsiębiorstwa prezentowanej przez Józefa M. I. Bocheńskiego OP (patrz strona internetowa pisma:

https://journals.kozminski.edu.pl/pl/journal/prakseologia

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

Strona www czasopisma

ISSN

Kategoria

,

Typ oprawy