Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym | Anna Lewicka-Strzałecka

31,50 z VAT

SKU: ISBN 83-7388-118-2 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym jest nie tylko tytułem mojej książki, ale również tezą głoszącą, iż odpowiedzialność jest kategorią posiadającą walor poznawczy i praktyczny dla analizy życia gospodarczego. Uzasadnieniu tej tezy mają służyć poszczególne części książki, pokazujące jak pojęcie odpowiedzialności pozwala wyjaśniać działania podmiotów funkcjonujących na rynku, a także, iż może ono stanowić podstawę do konstruowania norm działania. Odpowiedzialność moralna nie jest kategorią uznawaną przez ekonomistów, ze względu na jej nieokreśloność, subiektywność i niemierzalność. Nie można nie zauważyć, iż te właśnie cechy powodują, że w szczególności koncepcja tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu jest oskarżana o teoretyczną niespójność i praktyczną niemożność, a nawet hipokryzję. A jednak, pomimo wszelkich ułomności kwestia odpowiedzialności jest zagadnieniem, wokół którego koncentruje się współczesna etyka życia gospodarczego, zarówno na poziomie refleksji filozoficznej, jak i praktycznych działań zmierzających w kierunku jej instytucjonalizacji.

Odpowiedzialność postulowana w etyce życia gospodarczego ma charakter szeroko rozumianej odpowiedzialności pozytywnej, przeciwstawianej wąskiemu jej pojmowaniu, jako ponoszeniu konsekwencji za uczynione zło, najczęściej w postaci kary orzekanej przez sąd. Jak wynika z trafnej i wszechstronnej rekonstrukcji kategorii odpowiedzialności dokonanej przez Janinę Filek (2002), odpowiedzialność pozytywna nie ogranicza się do odpowiadania za pojedynczy czyn dokonany w danym momencie w przeszłości, ale jest rodzajem zadania ukierunkowującego całe życie podmiotu ze względu na to, co zostało mu powierzone. Odpowiedzialność pozytywna polega na świadomym przyjęciu odpowiedzialności, możności poręczenia za wartość swego działania oraz gotowości oddania się do dyspozycji w przypadku niespełnienia oczekiwań. […]

fragment Wstępu

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język