Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy|Pod redakcją Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak

36,75 z VAT

Opis

Wskazany w tytule pracy zbiorowej problem – zachowawczość a innowacyjność – wzbudza zainteresowanie kolejnego pokolenia badaczy; innymi słowy, jako badacz historii socjologii jestem szczególnie rada, że problem złożonych i fascynujących powiązań między innowacyjnością, kryzysami a różnymi formami zachowawczości psychospołecznej, ekonomicznej i cywilizacyjnej uzyskał w recenzowanej pracy centralne miejsce i „zdobył” ważne dla tego klasycznego problemu nauk społecznych oraz humanistyki sformułowania teoretyczne i dokumentację empiryczną.
Pragnę podkreślić, że rekomendowany tom, jest kolejnym przygotowanym przez W. Misztala, A. Kościańskiego oraz G. Chimiak. Nie mam wątpliwości, że tom ten stanie się nie tylko przedmiotem studiów dla wielu środowisk, tak akademików, jak i społeczników, ale i źródłem bardzo poważnego namysłu i żywych dyskusji nad miejscem i rolą innowacyjności w sytuacjach, społecznych i politycznych, które da się opisać w kategoriach pasywności, bezpieczeństwa czy tradycji.

prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język