Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego) | Z francuskiego i czeskiego przełożył Wojciech Starzyński, z niemieckiego przełożył Daniel R. Sobota, wstępem opatrzył Wojciech Starzyński

26,25 z VAT

Opis

Nie były to oczywiście łatwe czasy do zawiązywania i utrzymywania kontaktów naukowych, ponieważ Patočka ciągle pozostawał w kręgu zainteresowania czechosłowackich służb bezpieczeństwa, zaś Krońska była represjonowana w związku z wydarzeniami marcowymi 1968 […]. Teoretyczną osnową wymiany epistolarnej pomiędzy tymi filozofami jest zaduma nad tragicznym losem Europy oraz oczekiwanie możliwej zmiany, którą czeski myśliciel ujmował poprzez diagnozę „końca Europy” i w koncepcji „post-Europy”.

(z recenzji wydawniczej Witolda Płotki)

 

Czy pod kolosalną fasadą, która przede wszystkim obejmuje nas w posiadanie i oślepia, odnajdziemy siłę konieczną do zrewidowania naszych zasad, wierzeń, nadziei, siłę, która sprawi, że powrócimy do bardzo prostego punktu, do duszy otwartej, która nie żąda niczego dla niej samej, ale prosi, by ją użyć, jest do tego gotowa?

Jan Patočka do Ireny Krońskiej, 30 sierpnia 1969

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Z fancuskiego i czeskiego przełożył

Wojciech Starzyński

Z niemieckiego przełożył

Daniel R. Sobota

Wstępem opatrzył

Wojciech Starzyński

Rok wydania

Seria

Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język

Możesz lubić także…