Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne | Henryk Domański i Dariusz Przybysz

31,50 z VAT

Opis

Przedmiotem książki są wzory wyboru małżonków, które zwykło się traktować jako podstawowy parametr opisu struktury społecznej. Jednym z głównych kryteriów wyboru małżonka jest podobieństwo pozycji społecznej, stąd np. inteligenci wchodzą w związki z inteligentami, robotnicy zawierają małżeństwa z robotnikami, rolnicy z rolnikami i to samo dotyczy innych warstw. Mniejsze podobieństwo jest wskaźnikiem większej otwartości tych kategorii, a co za tym idzie – mniejszej sztywności barier i głębi dystansów. Analizując te wzory, wskażemy pewne uniwersalne prawidłowości dotyczące kształtowania się barier i dystansów społecznych, opierając się na danych z badań dla kilkudziesięciu krajów, zrealizowanych w latach 2002-2005. Pokażemy też, jak prawidłowości te kształtowały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce. Głównym i neutralnym kontekstem interpretacji zmian w otwartości struktury społecznej jest upadek systemu komunistycznego i rozwój stosunków rynkowych. Trzecim celem tej książki jest przedstawienie pewnego schematu analizowania tych zjawisk. Jest nim modelowanie logarytmiczno-liniowe. W socjologii ilościowej jest to najczęściej stosowana metoda identyfikacji barier społecznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Seria

Studia z Socjologii Ilościowej. Dane. Pomiar. Wskaźniki. Analizy

ISSN

Język