Dzieła filozoficzne | Julien Offray de La Mettrie

52,50 z VAT

Brak w magazynie

SKU: ISBN 978-83-7683-027-8 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Można się spodziewać, że oddanie do dyspozycji Czytelnika niniejszego tomu, zawierającego najważniejsze teksty filozoficzne La Mettriego, wzbudzi zainteresowanie zaniedbanymi obszarami jego myśli. Wskażą one na oryginalność jego materializmu podbudowanego znajomością fizjologii i biologii; dowiodą, że nie był on jedynie specjalistą od człowieka maszyny; pozwolą zintensyfikować przyszłe badania pod kątem jego związków z epikureizmem i w ogóle starożytnym materializmem; umożliwią zajęcie się jego pogodną, czasem zabarwioną wykwintnie, a czasem sielankowo, hedonistyczną etyką o proweniencji epikurejsko-cyrenaickiej; zwrócą uwagę na centralny w jego etyce problem wyrzutów sumienia, rozważanych w kontekście Hobbezjańskiego prawa natury, i na immoralistyczne konsekwencje z tych rozważań wysnute, które zraziły doń zarówno teologów, jak i “cnotliwych” ateistów, a wzbudził uznanie Casanovy i markiza de Sade’a. Wybrane fragmenty z Robótki Penelopy poświęcone “polityce” i “religii lekarza” pokażą nam La Mettriego jako mistrza ironii, obdarzonego poczuciem humoru satyryka, dorównującego pod tym względem Voltaire’owi i posługującemu się, jak Montaigne, pieprzną anegdotą.

Marian Skrzypek

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

ISBN

Autor/Redaktor

Przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył

Marian Skrzypek

Rok wydania

Kategoria

Seria

Klasyka Filozofii

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język