Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”

Serdecznie zapraszam na  seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w   poniedziałek, 16 listopada 2015 r. o  godz. 15.00, w sali 154 w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72.

Prof. dr hab. Antoni Kamiński (ISP PAN) wygłosi referat pt. „Siły motoryczne rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje na kanwie koncepcji Acemoglu-Robinsona”.

Zapraszam

Joanna Kurczewska

“Podstawą wystąpienia jest  mojego brata (Bartłomiej Kamiński) i mój tekst (Kultura i Społeczeństwo, nr 4, 2015) Siły motoryczne rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje na kanwie koncepcji Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona. Ich główna praca została opublikowana w 2012 r. i od razu stała się w Ameryce bestsellerem. Podejmują tam klasyczne problemy nauk społecznych: (1) jak to się stało, że w XVIII w., jak to ujął David Landes, “Europa urwała się z kotwicy”; (2) instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Moje (i mojego nieobecnego brata) wystąpienie będzie krytycznym omówieniem ich podejścia”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey