Seminarium z cyklu “Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”-9 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”.

Najbliższe spotkanie 9 maja br. (czwartek, od godziny 11:30, w sali 161 Pałacu Staszica) będzie dotyczyć “Pism filozoficznych” Hansa Ursa von Balthasara (I tom
“Pism wybranych”; oprac. Marek Urban; przekł. Marek Urban, Dorota Jankowska, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006).
Głównym tematem seminarium będą koncepcje praktyk hermeneutycznych Hansa Ursa von Balthasara oraz Józefa Tischnera (egzystencja jako „dramatyczne słowo głoszenia”). Wprowadzenie do dyskusji przedstawi dr Anna Borowicz (WSAiB, Gdynia), odnosząc obie koncepcje do wybranych wątków filozofii różnicy.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey