Seminarium z cyklu “Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”.

Najbliższe spotkanie 6 czerwca br. (od godziny 11:30, w sali 161
Pałacu Staszica) będzie dotyczyć tez semiotycznych i semantycznych
Charlesa Sandersa Peirce’a, w szczególności jego tekstu “On a New List
of Categories” opublikowanego w Proceedings of the American Academy
of Arts and Sciences
(7, 1868).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey