Seminarium z cyklu “Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”: 11.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”.
Na najbliższym spotkaniu 11 października br. (od godziny 11:30, w sali 154 Pałacu Staszica) będziemy dyskutować o zagadnieniach normatywności i semantyki, rozpatrywanych przez Roberta Brandoma w książce “Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment” (1994).

Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)

Szzcegóły: Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka Ogłoszenie 11 października

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey