Seminarium: rozmowa z Autorką książki “Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności” w ramach spotkań: Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej, 23 marca

Zespół Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii Współczesnej serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Seminarium Interdyscyplinarnego “Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”.

W środę 23 marca o godz. 12:00 w sali 154 Pałacu Staszica rozmawiać będziemy z Anną Zawadzką, autorką książki “Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności”. Rozmowę prowadzić będzie Magdalena Grabowska.

Anna Zawadzka – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, redaktorka czasopisma „Studia Litteraria et Historica”, autorka m.in. książki „Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015), reżyserka filmu dokumentalnego “Żydokomuna” (Archiwum Etnograficzne 2010). Stara się łączyć zainteresowania z zakresu Gender Studies i badań nad polską kulturą dominującą, ze szczególnym uwzględnieniem antysemityzmu i antykomunizmu.

Streszczenie książki.

Dziewictwo_streszczenie

Zachęcamy również do śledzenia strony seminarium na facebooku:

www. facebook.com/genderiseksualnosc

Z pozdrowieniami,

Organizatorki: Marzena Adamiak i Magdalena Grabowska

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey