Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 28 lutego 2022 r., o godz. 15.15.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres:
publicrelations@ifispan.edu.pl

Dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS, wygłosi referat pt.

CHINY JAKO KONFUCJAŃSKIE PAŃSTWO OPIEKUŃCZE? NARRACJE, POLITYKA, RZECZYWISTOŚĆ

Komentatorzy: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Artur Kościański (IFiS PAN), Radosław Pyffel (instytut Sobieskiego), Eugeniusz Smolar (Centrum Stosunków Międzynarodowych)

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

W ostatnich latach obserwujemy liczne zmiany w polityce wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej, które potwierdzają stopniowe przechodzenie tego kraju z modelu skoncentrowanego na rozwoju gospodarczym o neoliberalnej charakterystyce, na model włączający elementy paternalistycznej, rodzimej tradycji politycznej, którą potocznie można nazwać „konfucjańską”. Państwo zaczyna interesować się swoimi obywatelami w aspekcie socjalnym, oświatowym i zdrowotnym, wprowadzając w życie polityki społeczne, normy i zakazy, których celem jest kształtowanie rzeczywistości społecznej w nowy, nieznany nam jeszcze w pełni sposób.

Najciekawsze wydaje się wdrażanie w ostatnim roku wybranych rozwiązań unikalnych dla Chin. Jednym z nich jest próba ograniczenia rozwoju prywatnych usług edukacyjnych w celu wyrównywania szans uczniów z różnych regionów geograficznych, klas i warstw społecznych. Innym jest walka z kulturą gier wideo i nadmiernym korzystaniem przez dzieci i młodzież z internetu. Kolejnym są prokonsumenckie i antymonopolowe decyzje regulacyjne wymierzone w największych chińskich dostawców usług internetowych.

Zmiany dotyczą również oficjalnej narracji. W 2021 roku, w odpowiedzi na wydarzenia w Hongkongu i narastający konflikt ideologiczny z USA pojawiły się dwa interesujące dokumenty oficjalne, w których władze chińskie budują narrację o chińskiej „demokracji, która działa”. Do zrozumienia tej koncepcji potrzebne jest spojrzenie na proweniencję i znaczenie terminu „demokracja” w języku chińskim oraz spojrzenie wstecz ku konfucjańsko-legistycznej tradycji politycznej Chin cesarskich.

Podczas seminarium postaram się pokrótce przedstawić te zagadnienia, łącząc je w dyskusję o zmieniającym się obliczu Chin i możliwych scenariuszach na najbliższą przyszłość.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey