Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 31 stycznia 2022 r., o godz. 15.00.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Dr Marcin Galent (UJ) wygłosi referat pt.

Główne nurty brexitu: powstanie, rozwój, rozkład.

Komentatorzy: dr Roch Dunin-Wąsowicz, dr Agnieszka Kubal, dr Natasza Styczyńska.

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Benjamin Disraeli, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii w XIX w., skonstatował w chwili egzasperacji, że Anglią nie rządzi logika, tylko Parlament. Przegrane przez Davida Camerona referendum w 2016 r. wywołało taki chaos w brytyjskich elitach politycznych, że nawet pozycja Parlamentu została wystawiona na próbę. Przekonali się o tym sędziowie Sądu Najwyższego, którzy po werdykcie odbierającym rządowi prawo do podjęcia decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej, nazwani zostali przez probrexitowe tabloidy „wrogami ludu”. Brytyjska polityka wkroczyła w okres chaosu o dawno niespotykanej skali. W przeciągu sześciu lat ze swoich stanowisk ustąpiło 2 premierów i aż 47 ministrów. Losy trzeciego premiera ważą się na naszych oczach.

Samo referendum zostało rozstrzygnięte dzięki kampanii polegającej na odrzucaniu faktów i opinii ekspertów i odwoływaniu się do emocji. Tryumfy zaczęła święcić rewolucyjna strategia określana często mianem „postprawdy”. Jak to jednak z rewolucjami bywa, jej ofiarami padli również sami stratedzy, którzy paradoksalnie utracili jakąkolwiek kontrolę nad rozwojem wypadków. Dzisiaj trudno dociec, czy programy polityczne i manifesty wyborcze przedstawiane są na poważnie i w dobrej wierze, czy są raczej demagogicznymi narzędziami w bezpardonowej walce o władzę.

Żeby wprowadzić jakiś ład w tym zamęcie, posłużę się metodologią wypracowaną przez Michaela Manna na gruncie socjologii historycznej. Polega ona na badaniu dynamiki zdarzeń społecznych widzianych przez pryzmat czterech sieci władzy: ideologicznej (kulturowej), ekonomicznej, politycznej i militarnej (geopolitycznej). Mam nadzieję, że dzięki tej strategii uda się uniknąć pułapek redukcjonizmu, teleologizmu i metodologicznego nacjonalizmu.

Brexit starł się będę opisać jako efekt dynamicznego procesu wyznaczanego zarówno napięciami w poszczególnych sieciach władzy, jak ich wzajemnych interakcji. Punktem odniesienia będą również analogie historyczne i współczesne, których nie brakuje.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey